20. november frist søknad prosjektmidler Frifond

Klubber som ønsker å satse på barne- og ungdomsarbeid kan søke på prosjektmidler. Alle klubber kan søke. Søknadsfrist 20. november.

20. november frist søknad prosjektmidler Frifond

Alle klubber kan nå søke NBF om frifond prosjektmidler til barne- og ungdomsarbeid. NOK 64 734,- vil fordeles på de beste prosjektene.

Hva kan man søke på?

Alle prosjekt som bringer bridge til barn og unge. Beskriv hva du vil gjøre, lag enkelt budsjett. Send søknaden til bridge@bridge.no, og merk søknaden "Søknad prosjektmidler Frifon".

Søknadsfrist: 20. november

NBFs retningslinjer Frifond

Hvordan søke?

Send en e-post til bridge@bridge.no innen 20. november. Merk søknaden «Søknad prosjektmidler Frifond». Søknaden skal inneholde: 

  • Beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett

Rapporteringskrav:

Midlene må brukes innen 20. juni 2019. Ubrukte midler tilbakebetales.

Rapporten skal inneholde: 

  • Et bilde
  • Beskrivelse av hva dere har gjort
  • Regnskap for prosjektet
  • Protokoll fra årsmøtet 2019 

 Les mer om Frifond Organisasjon