Vi vil ha rett til full momskompensasjon!

Norsk Bridgeforbund, gjennom forbundet sentralt, kretser og klubber betaler moms på varer og tjenester. I motsetning til private profittforetak får vi ikke tilbake alle disse pengene, men en andel gjennom momskompensasjonsordningen. Nå er det på tide at regjering og Storting sørger for at frivilligheten ikke har dårligere vilkår enn private foretak. 

Frivillighet Norge forsøker i disse dager hardt å påvirke de som bestemmer, og vi i NBF håper du som medlem kan bidra med å påvirke de du kjenner. Jo flere vi er, jo større sannsynlighet for at vi kan få rettferdige vilkår.  

Vi vil ha rett til full momskompensasjon!
Video om frivillige organisasjoner og moms fra Frivillighet Norge:


Artikkel fra Frivillighet Norge:

I lang tid har frivillige organisasjoner betalt moms på varer og tjenester mens næringsaktører har fått momsen tilbakebetalt. Forklaringen er at næringsaktører tilbyr varer og tjenester de senere krever betaling for med moms, mens frivillige organisasjoner ikke krever inn moms.

Samtidig skaper frivilligheten store samfunnsverdier som den ikke tar betalt for. Da er det urettferdig å måtte betale mer for varer og tjenester. Derfor er både Stortinget og regjeringen enige i at frivillige organisasjoner skal få den momsen de betaler for varer og tjenester eller investert i bygg og anlegg, tilbake. 

Full momskompensasjon er en rettferdig ordning for hele frivilligheten. Den gjør det billigere å drive, og gjør budsjettplanleggingen mer forutsigbar enn nå, når organisasjonene ikke vet hvor stor andel momsutgifter de vil få tilbake i neste budsjettår. Dermed kan organisasjonene bruke mer tid og ressurser på å øke aktiviteten og skape enda større samfunnsverdier.

Politikere sier ofte at det er kostbart å innføre full momskompensasjon. Men vi er bare 500 mill. kr unna målet. Det er ikke mye når man tenker på hvor store verdier frivilligheten skaper, og det er ikke mye på et stort statsbudsjett. Til sammenligning økte regjeringen midlene til næringsrettet forskning og innovasjon med 4,3 milliarder kroner fra 2013 til 2018. SSB anslår at verdiskapingen i frivillig sektor var på over 130 milliarder kroner i 2015.

Senest i 2017 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge fram en plan for opptrapping til full momskompensasjon. Men enn så lenge synker andelen momsutgifter organisasjonene får tilbakebetalt, og vi har ikke sett noe til plan fra regjeringen. Derfor legger frivilligheten fram et eget forslag til plan for gradvis opptrapping av ordningen fram til 2022. Sammen med planen ønsker vi at regjeringen skal vedta at frivillige organisasjoner har rett til full momskompensasjon.